• Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
ค้นหาจาก GooGle
สถิติผู้เข้าชม
 
 
 
 
 ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซต์ ปายี รีสอร์ท P@yi Resort

เป็นรีสอร์ทที่พร้อมไปด้วยความอบอุ่นคล้ายกันอยู่บ้านของคุณเองตกแต่งเรียบง่าย และผสมผสานให้คุณสามารถใช้ชีวิตได้
อย่างลงตัวเพรียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามที่ว่าการอำเภอปายริมถนนสายวัฒนธรรมที่
คุณสามารถเรียนรู้วิถีชีวิต และสัมผัสความสุขได้อย่างอุ่นใจในดินแดนแห่งมนต์เสน่ห์ที่ต้องได้มาสัมผัสอีกครั้ง
 
About us Payi Resort

ปายี รีสอร์ท P@yi Resort เป็นคำผสมผสานที่มาจากคำว่าปาย ปายและปายี จึงเป็นคำเรียกให้มีความหมาย
สำหรับเรา เพราะนี่คือบ้านของเรา ที่ที่เป็นบ้านที่อุดมและเต็มไปด้วยความสุข ปายีเป็นคำจีนโบราณมักเรียกกลุ่ม
ชนเล็กๆที่มา อาศัยอยู่รวมกันในเมืองเล็กๆ โดยเริ่มต้นการใช้ชีวิตและเติบโตไปพร้อมๆกัน เราจึงเรียกตัวเองว่า
ปายี ที่พร้อมจะเติบโตไปพร้อมกับเมืองเล็กๆในดินแดนแห่งหุบเขา เมืองสามหมอกแห่งนี้  อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

อำเภอปาย
เมืองแห่งคุณค่าทางธรรมชาติ เป็นเมืองที่โอบล้อมไปด้วยขุนเขาแห่งเมืองแม่ฮ่องสอนที่เทือกเขาตั้งสูงตระหง่านเป็น
รอยต่อ ระหว่างชายแดนไทย-พม่า ถูกขนานนามว่าเป็นเมืองสามหมอก ที่ตลอดทั้งปีจะปกคลุมด้วยสายหมอก
และละอองฝนจางๆ มีบรรยากาศอันเงียบสงบน่าหลงไหล  ทุ่งนาสีเขียวตัดกับท้องฟ้าสีครามและแทรก
ด้วยแสงแดดอุ่นๆที่ทอด ผ่านม่านฝนและลมหมอก แลเห็นต้นสนทิวใหญ่กลางหุบเขา  และสัมผัสวิถีชีวิต
วิถีแห่งคนปายที่มีวัฒนธรรมผสมผสานและหลากหลายโดยคงเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นและทรงคุณค่าแห่งวัฒนาธรรม
ที่สืบทอดมาให้เห็นจนปัจจุบัน

 
 
 
     
 

 
 

ปายี รีสอร์ท P@yi Resort31 ม. 2 ถ.ราษฏร์ดำรงค์ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130Tel. 053-699901 Mobile 089-494-6669, 089-998-4441 E-mail : info@payiresort.com
COPYRIGHT © 2011 BY AT69DESIGN WWW.AT69DESIGN.COM E-MAIL:INFO@AT69DESIGN.COM AT69DESIGN@GMAIL.COM